Nős, egy gyermeke van. Hivatásos szolgálatát 1969-ben kezdte a Nemzetbiztonsági Hivatal jogelőd szervezeténél, operatív tisztként.

1988 végéig a határon túli kémelhárítás területén dolgozott, beosztottként, valamint vezetői beosztásokban.

1989-ben kapott megbízást a titkosszolgálati terrorelhárító szolgálat létrehozására, amelyet igazgatóként 2002-ig vezetett. A terrorelhárítás vezetőjeként aktívan közreműködött az NBH új nemzetközi kapcsolatrendszere kialakításában.

1990–1993 között az Amerikai Egyesült Államokban terrorelhárító, válságkezelő és védelmi kiképzéseken vett részt.

2003–2005 között a Kormányzati Koordinációs Bizottság Tudományos Tanács tagja. 2002-ben a Nemzetbiztonsági Hivatal szakmai (műveleti) főigazgató-helyettesévé nevezték ki, egyben átmenetileg megbízták a főigazgatói teendők ellátásával is. A Köztársasági Elnök dandártábornokká nevezte ki.

2005. év elejétől dolgozott a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központban főigazgató-helyettesként, 2008. januártól megbízott, szeptember 1-től 2010 nyaráig kinevezett főigazgatóként. A Köztársasági Elnök 2008 évben vezérőrnaggyá léptette elő.

 

http://ah.gov.hu/html/nbh_foigazgatoi.html